Ing. Jarmila Kozáková


Ing. Jarmila Kozáková Zlín, Ing. Jarmila Kozáková Soudní překladatel a tlumočník němčiny Ing. Jarmila Kozáková Zlín, překlady, tlumočení

Můj hlavní přínos pro vás

Vaše osobní zkušenost je lepší než moje ujišťování. Bylo by troufalé tvrdit, že jsem spolehlivější, pilnější či lepší než ostatní překladatelé…  

Co umím opravdu nejlépe

Nikdy nejednám na úkor zákazníka a nejsem-li přesvědčena, že na dané téma odvedu dobrou práci, zakázku zdvořile odmítnu. Mojí silnou stránkou jsou ekonomické…  

Moje tradice, historie, zkušenosti

Kvalifikace, jazykové zkušenosti a reference ukončené studium na stavební fakultě VUT Brno 1992 – 1994 dvouletý pobyt v Německu, samostudium němčiny…  

Proč právě tyto jazyky

Proč čeština? Protože je mou mateřštinou. A proč němčina? To byl spíše osud nežli vědomá volba. A já jsem osudu vděčná, že mě přivel právě k tomuto…  

Důvody proč si vybrat mě

  1. Protože pracovat s vášní znamená dát do toho všechno.

  2. Protože za mě mluví činy, nikoli slova.

  3. Protože z mé snahy o perfektnost profituje i zákazník.

Výhody, které nabízím

  1. vstřícnost

  2. rychlost

  3. spolehlivost

Překládané obory a odbornosti

Bankovnictví •  Daně •  Finančnictví •  Investiční fondy •  Lidské zdroje a personalistika •  Management a řízení •  Marketing •  Obchod •  Pojišťovnictví •  Právo •  Účetnictví •  Kosmetika •  Kultura •  Sport •  Zdravá výživa •  Armáda a bezpečnost •  Diplomacie •  Politika •  Problematika EU

Překlady a tlumočení
Reklama:

Jazykové weby